El nostre treball en l’àmbit comptable inclou revisar i garantir la correcta execució en tots els aspectes que tenen impacte en l’aplicació dels principis i normes de comptabilitat, regulades en el Pla General de Comptabilitat i altres disposicions legals que s’han de complir.

També realitzem la preparació dels Estats financers de l’Empresa, així com la preparació dels comptes anuals basats en la informació subministrada pel client.

Donem suport sobre qualsevol reclamació, on s’estudia el cas, analitzant tots els aspectes que han portat a tal reclamació.

Realització de:

  • Comptabilitats de societats
  • Comptabilitats d’estimació directa, normal i simplificada
  • Comptabilitats de mòduls
  • Enquadernació i legalització de llibres oficiaIs
  • Confecció i dipòsit dels comptes anuaIs
  • Assistència comptable a domicili