En aquesta àrea, la nostra firma compta amb advocats especialitzats en el camp del Dret Mercantil, Civil, Administratiu, Laboral i Penal.

En processos de reclamació econòmica, l’advocat necessita un contacte continu amb l’assessor/auditor, que permeti afrontar i complementar la situació que s’analitzarà i s’estudiarà en cada cas.