La nostra tasca és la preparació de l’informe d’auditoria, que és el resultat d’una sèrie de treballs que es basen en l’examen sistemàtic del Estats Financers d’una empresa, per tal de determinar si estan d’acord amb els Principis de Comptabilitat acceptats i l’autenticitat dels Estats Comptables, registres i altra documentació administrativa i comptable.

El nostre equip d’auditoria té l’experiència d’haver realitzat auditories de tot tipus d’empreses de diferents sectors econòmics, així com d’empreses privades com d’empreses del sector públic.