Preparació, tramitació i assessorament en tots els aspectes que afecten les funcions relacionades amb l’àmbit laboral, així com la representació davant d’una possible inspecció de treball.

El nostre equip l’assessorarà en:

  • Moviments d’afiliació del personal (altes, baixes i variacions).
  • Interlocució amb organismes públics.
  • Venciments de contractes i antiguitats.
  • Obertura de Centres de treball
  • Incapacitats temporals, maternitat i altres
  • Sol·licitud de prestacions i ajudes
  • Gestió de nòmines
  • Inspeccions de treball