Anàlisi dels Estats Financers, en particular dels comptes anuals de la societat, a través del desenvolupament de ratis d’anàlisi comparatius i fluxos monetaris per determinar i avaluar la situació econòmica i financera de l’empresa. Així com establir quins plans de tresoreria es poden adaptar a les necessitats de l’empresa amb la finalitat d’optimitzar els recursos.

Anàlisis i estudi de noves Inversiones, rendibilitat i riscos que comporta. Es realitzarà l’estudi pertinent tenint en compte les característiques de cada reclamació.