La sentència, que data del 2 de juliol, indica que els jutjats del mercantil poden actuar sobre els deutes que s’han contret amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social. Tot sorgeix arran d’una sentència de l’Audiència Provincial de Palma de Mallorca sobre una persona que s’havia acollit a la Llei de Segona Oportunitat.

Segons aquest fallo, els jutjats del mercantil podien decidir sobre si eximien de l’obligació del pagament del crèdit públic concedit i si al deutor se li condonava més de la meitat del deute que tenia amb l’administració pública. Al seu torn, la sentència també obria la porta al fet que la resta del deute es pogués abonar de manera fraccionada fins als cinc anys següents.

https://www.heraldo.es/noticias/economia/2019/07/18/200-000-autonomos-podran-cancelar-hacienda-y-seguridad-social-con-la-ley-de-la-segunda-oportunidad-1325924.html

Categories: ConcursalNotícies