El departament Fiscal-Tributari de Rusiñol & Associats Consultors, ofereix serveis d’assessorament permanent o específic en matèria tributaria nacional a empreses espanyoles i estrangeres, a grups multinacionals i, en determinats àmbits, a persones físiques.

Una organització mitjana, unida a la qualitat i l’experiència de l’equip de professionals que la integren, situen a aquesta pràctica en una posició excepcional per a oferir les soluciones que demanda l’actual context empresarial, fent especial èmfasi en el compliment adequat i òptim de les obligacions tributàries dels contribuents. Especialment a Lleida, Barcelona i Tarragona, especialitzant-nos en sectors de gran rellevància, com poden ser el sector agropecuari, el sector industrial, les start ups… entre altres.

La  dimensió de l’àrea tributaria i la capacitat del nostre despatx d’adaptar-se al client han afavorit la diversificació del departament Tributari en diferents línies especialitzades en funció del component tècnic del servei i del sector econòmic.

Així pues les adjuntem el conjunt de novetats tributàries-fiscals que entren en vigor aquest 2019.

 

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13579-tabla-de-las-novedades-fiscales-para-2019/