Cadastre – Publicat divendres, 08 de setembre de 2017

El problema dels límits afecta tant a les finques rústiques com a les urbanes – en el primer cas pel fur i en segon pel ou- i ha suposat problemes des de temps immemorials, -recordar la tragèdia de Puerto Hurraco a Badajoz, exactament per un problema de límits des de feia diverses dècades-

En l’actualitat, continuaven les discrepàncies entre les dades del Registre de la Propietat i del Cadastre en relació a una mateixa finca o solar, discrepàncies que ha intentat corregir la nova Llei Hipotecària i del Cadastre.

Efectivament aquesta reforma s’ha emprès per conèixer la delimitació exacta de les finques registrals, superant l’actual situació d’imprecisió en la seva descripció. A més la norma regula una sèrie de procediments hipotecaris, dotats de garanties judicials suficients per incorporar un pla geo-referenciat de les finques amb motiu de la inscripció de qualsevol escriptura en el Registre de la Propietat.

Així si els interessats manifesten que la cartografia cadastral no s’adequa a la realitat física de les finques o, si s’escau si el registrat aprecia entén que la descripció de la finca en l’escriptura no es correspon amb la descripció registral, es pot aportar un pla diferent al cadastral que permeti rectificar la descripció registral o cadastral i precedir a la seva delimitació.

No obstant això l’Associación Española de Geómetras Expertos (Aegex) entén que aquesta reforma no és suficient i que existeix el perill que el consumidor continuï perdut en la descoordinació existent i això pot comportar el que no desaparegui la incertesa que moltes vegades acompanya qualsevol transacció immobiliària quant existeixi discrepància en els límits i la seva extensió.

catastro