L’empresa de serveis de qualitat de vida Sodexorecorda cinc beneficis i incentius d’empresa que els contribuents poden deduir-se en la declaració de la Renda 2018, entre els quals es troben menjar, guarderia, transport, formació i assegurança de salut.

La companyia assenyala que molts contribuents poden deduir-se nombrosos beneficis i incentius que la seva empresa posa a la seva disposició a través de la retribució a la carta o retribució flexible. A pesar que moltes empreses ofereixen aquesta modalitat retributiva, els empleats, per falta d’informació, no contracten els serveis que estan inclosos dins d’aquesta, perdent-se una sèrie d’exempcions fiscals que augmentarien el seu salari net disponible.

Entre els serveis que gaudeixen d’aquestes exempcions fiscals es troben alguns d’ús habitual com el menjar, la guarderia, les despeses de transport, la formació o l’assegurança de salut. En concret, sobre menjars i en el cas del servei Restaurant Pass, l’import exempt d’IRPF es va incrementar de 9 euros a 11 euros per dia laborable en 2018, la qual cosa suposa un estalvi anual per a l’empleat de 600 euros.

Així mateix, les despeses de guarderia de fills de fins a tres anys estan exempts sense límit establert i sent compatibles amb la nova deducció de 1.000 euros. Segons Sodexo, invertir en xecs Guarderia Pass, es tradueix en l’estalvi de fins a 3 mesos a l’any en el pagament de la guarderia. Del seu costat, l’exempció de la targeta Transport Pass, destinada a cobrir el desplaçament dels empleats entre el seu lloc de residència i el centre de treball, ascendeix a 1.500 euros anuals per a cada empleat, permetent a l’empleat augmentar el seu salari net en estalviar fins a 3 mesos a l’any en transport.

Respecte a formació, les quantitats destinades a l’actualització i capacitació dels empleats, sempre que sigui exigit per la seva activitat professional no tindran consideració de rendiments de treball en espècie i no tindran límits. Finalment, sobre les assegurances de salut apunta que les quotes cobertes en entitats asseguradores per a la cobertura de malaltia dels treballadors estaran exemptes fins a 500 euros anuals (1.500 euros en el cas de discapacitat).

 

A Rusiñol Associats Consultors, SL som referents en l’àmbit de la consultoria i l’auditoria de comptes, amb un equip complert de més de 15 persones especialistes en l’àmbit tributari-fiscal-compliance-auditoria-laboral-inspeccions d’hisenda.

Categories: fiscalitatNotícies