No és el primer avís: l’Agència Tributària ha advertit a prop de 700.000 contribuents que ha detectat que podrien tenir un habitatge en lloguer —amb l’objectiu, segons la pròpia agència, de facilitar el compliment voluntari de les obligacions tributàries— i ara el Registre d’Economistes Assessors Fiscals (REAF) ha recordat que els ingressos per llogar un immoble com a habitatge habitual gaudeixen d’una reducció del 60% en l’IRPF, però ha avisat que, si no es declaren, el propietari no tindrà dret a ella en cas de regularització administrativa.

A Rusiñol & Associats som especialistes en l’assesorament fiscal i legal en cas d’inspecció,

https://www.elconfidencial.com/economia/declaracion-renta/2019-04-13/alquiler-declaracion-hacienda-aviso_1940958/