Contents d’anunciar que com cada any, el CEC de Lleida organitza la XII edició de la jornada concursal, que comptarà amb el MagistratJutge del Mercantil de Lleida, i que serà moderada per la nostra responsable del departament de reestructuracions i concursos de creditors, la Silvia Castro.

XII Jornada Concursal [Presencial i online]

FORMACIÓ HOMOLOGADA
Administradors Concursals (REFOR-CGE): 3 hores
Experts Comptables acreditats (RECC): 3 hores

Per poder gaudir de l’homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria de la sessió.

DATA:  Dimecres, 17 de març de 2021
HORARI: De 16 a 19h
LLOC: Col·legi d’Economistes de Catalunya – Seu de Lleida (C/Pere de Cabrera, 16, 1.G) o bé Online (plataforma Zoom)
 

PROGRAMA:

1. Mesures processals i organitzatives per fer front a l’COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia.
2. Mecanismes previs a la declaració de concurs: Pre-Pack.
3. Text refós de la Llei Concursal: Concurs Consecutiu, BEPI, Crèdits de Dret Públic.
4. Canvis jurisprudencials referents a la liquidació de l’habitatge habitual.
5. Concursos Express 

Ponent | Il·lm. Sr. Eduardo Maria Enrech i Larrea, magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil núm. 1 de Lleida.


Modera | Sra. Sílvia Castro i Sardà, vocal de la Seu de Lleida i membre del Comitè Directiu de la Comissió de Mercantil, Concursal i d’Experts Judicials del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 
 

Categories: Notícies