Autònoms – Publicat dimarts, 08 d’agost de 2017

Els conceptes i les quanties que poden arribar a deduir-se un autònom per compte propi, sempre han estat un punt de malentesos entre l’Administració Tributària i els afectats, de manera especial si no tenen unes instal·lacions pròpies i exerceixen la seva activitat des de casa.

En aquesta última situació i fins ara -després de diverses consultes de la Direcció General de tributs- els funcionaris de l’AEAT mantenien que hi havia una sèrie de despeses que podien deduir-se, proporcionalment a l’espai de l’habitatge habitual destinat a l’activitat professional o empresarial , (pagament d’hipoteca, IBI, taxa d’escombraries o la quota de la comunitat de propietaris) però mai es permetia la deducció prorratejada del que es pot entendre com a despeses de subministraments (aigua, llum, gas, calefacció o telefonia) perquè segons la AEAT dit consum només és deduïble quan es vincula exclusivament a l’activitat. La qual cosa era d’impossible compliment és aquest cas.

Ara una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid contradiu aquest criteri i defensa que “… no és lògic que la interpretació de la Direcció General de Tributs exclogui els subministraments …”

Previsiblement aquesta decisió serà recorreguda per Hisenda, però sens dubte els autònoms en la situació descrita, tenen ja un argument de pes per fer aquesta deducció sense que pugui això suposar una sanció.

En tot cas aquesta sentència obre la porta a ampliar la deduïbilitat de l’IVA suportat, encara que sens dubte aquesta és una altra guerra.