Set coses sobre el ‘compliance’ que la majoria d’empresaris i CEO desconeixen

El compliance és, per dir-ho en una paraula, una cultura, que no només evita riscos i genera seguretat jurídica, sinó que a més fa millor a les empreses A hores d’ara, tots o gairebé tots els empresaris, consellers delegats i alts directius d’empreses han sentit parlar del compliance, i coneix que darrere d’aquest concepte hi ha el disseny i posada en marxa d’una sèrie de mesures internes i procediments corporatius orientats a aconseguir que una empresa, directius i empleats inclosos, conegui i compleixi el marc regulador que li resulta d’aplicació. La reforma del Codi Penal de l’1 de juliol de 2015 en relació amb la responsabilitat penal que poden adquirir les empreses per vulneracions de la normativa per part dels seus directius i comandaments va posar el focus dels Consells d’Administració sobre les trucades polítiques de compliance, i ha encoratjat el desenvolupament d’aquesta figura sobretot en les grans corporacions, en les empreses de més de 5.000 empleats, on segons alguns estudis, la implantació d’aquesta funció aconsegueix set de cada deu organitzacions.

No obstant això, en les pimes, que constitueixen la immensa majoria del teixit productiu espanyol (i més encara en comunitats com Andalusia), la funció del compliance ha calat molt menys, perquè ha faltat pedagogia dels beneficis que aporta a la gestió empresarial, més enllà de la salvaguarda de la responsabilitat penal per part dels decisores empresarials. Dit d’una altra forma, no s’ha explicat el compliance en el context de managament, com una política d’alta direcció que millora els processos interns i que genera una veritable cultura corporativa, promovent no només el compliment del marc legal d’aplicació, sinó les pròpies normes i reglaments interns, i per tant potenciadora de la identitat i reputació de marca.el compliance és, per dir-ho en una paraula, una cultura, que no només evita riscos i genera seguretat jurídica, sinó que a més fa millor a les empreses, millorant el clima de treball amb uns processos i unes regles més transparents per a tots, optimitzant els processos de compra a proveïdors, unificant les estratègies comercials i d’atenció al client, perfecciona els procediments i processos interns, incloent de forma destacada els de seguretat i salut en el treball, i fent per tot això a les empreses (i particularment a les pimes, on aquests processos solen estar menys definits) més competitives i rendibles.

En resum, la implantació del compliance ofereix una anàlisi i una avaluació molt exacta del funcionament dels departaments corporatius, permetent detectar ineficiències, duplicitats i incoherències i desenvolupar procediments per a esmenar-les i millorar la comunicació interna.

Al costat de la finalitat estrictament jurídica, aquesta és la raó fonamental per a desenvolupar el compliance, i les pimes solen desconèixer-la.

Però al costat d’aquesta raó de fons, hi ha altres avantatges molt concrets que aporta l’adopció de polítiques de compliment en les pimes i que la majoria dels seus consellers delegats i directius desconeixen, encara que cadascuna d’elles bastaria, per si sola, que el compliance comencés a formar part de la seva agenda de decisions importants pendents… Són les següents:
1-L’adaptació de la funció del compliance disminueix el cost de les assegurances contractades, la qual cosa resulta especialment rellevant per a empreses per exemple de sectors com els serveis públics, els Col·legis i Universitats, la indústria, enginyeria, el transport o la mineria.
2-En processos de venda, augmenta el valor de la companyia, ja que la seva implantació facilita les anàlisis de compliment pel comprador i en processos de compra facilita l’operació d’arribada, afavorint la integració de processos i el funcionament sota estàndards comuns.
3-La seva implantació suposa un avantatge competitiu per a optar a la licitació pública i particularment per a la participació en projectes europeus i per a signar contractes amb empreses internacionals.
4-Fidelitza als treballadors i és ben rebuda pels sindicats, per la qual cosa suposa de transparència en les regles del joc.
5-Causa respecte en les auditories financeres, ja que el compliance suposa una anàlisi contínua de les decisions de transcendència per a l’òrgan d’administració.
6-Permet fer aliances amb altres empreses de la competència, ja que afavoreix el compliance la custòdia dels secrets comercials i els plans de negoci.
7-Fa més atractiva l’empresa per a captar i fidelitzar a directius d’alt nivell, acostumats a treballar en clau d’aquests procediments.

A Rusiñol Associats Consultors, en som experts, contactans!

Set coses sobre el ‘compliance’ que la majoria d’empresaris i CEO desconeixen

http://www.expansion.com/juridico/opinion/2018/05/18/5afd9f74e5fdea984a8b456d.html

 

Categories: Notícies