L’Àrea de Dret Penal Econòmic de Rusiñol & Associats es troba directament enfocada tant a la prevenció de riscos penals en el món dels negocis i de l’activitat empresarial, com a l’assessorament i defensa dels qui es veuen afectats o involucrats en conductes penalitzades en aquest àmbit.

Fruit d’un alt grau d’especialització, el nostre despatx ve proporcionant assistència legal en aquesta àrea del Dret des de fa nombrosos anys, sobretot en:

 

-Delictes econòmics i contra el patrimoni.

-Estafes i insolvència punibles.

-Delictes fiscals.

-Delictes societaris.

Delictes contra les persones, la intimitat, l’honor i el patrimoni.

-Delictes contra la Propietat Intel·lectual i Industrial.

 

Però la reforma del Codi Penal introduïda per la L.O. 1/2015 ha vingut a fer encara més exigent el règim de responsabilitat dels administradors de societats mercantils, els quals a més de continuar complint amb tota normativa existent amb anterioritat, ve ara obligat a implantar en les seves empreses amb caràcter d’urgència models de prevenció de delictes, que han de complir amb els següents requisits:

 

1-Identificació de les activitats en els àmbits de les quals puguin ser comesos delictes que han de ser previnguts.

 

2-Establiment de els protocols o procediments que concretin el procés de formació de la voluntat de la persona jurídica, d’adopció de deshonestos i d’execució de les mateixes en relació amb aquells.

 

3-Disposició de models de gestió i de els recursos financers adequats per a impedir la comissió dels delictes que han de ser previnguts. Els models de Prevenció de delictes han de complir els següents requisits: imposició de la obligació d’informar dels possibles riscos i incompliments a l’organisme encarregat de vigilar el funcionament i observança del model de prevenció, establiment d’un sistema disciplinari i verificació periòdica del model.  

 

Es pretén agafava instaurar una nova cultura en les empreses amb la instauració de criteris de organització preventius donant gran rellevància a els programes de complaure o prevenció i detecció de delictes.

 

És necessària la creació de manera immediata en totes les empreses de la figura de el “Compliance Officer”, o “Responsable de Compliment normatiu”.

 

El “Compliance Officer” supervisarà la correcta execució del model o manual de prevenció de delictes, el seu bon funcionament i haurà de revisar-lo de forma periòdica.

 

Entre les funcions de el “ComplianceOfficer” estan les següents:

 

-La identificació de riscos.

-La determinació de les conductes contràries al model.

-Adopció de mesures per a prevenir conductes contràries al model.

-Avaluació de fets i proposta de sanció per a les conductes contràries, comunicant a l’òrgan d’administració les infraccions comeses perquè pugui sancionar-les.

-Formació continua per a tots aquells que tinguin vinculació amb la societat.

-Gestió del canal de denúncia.