PRÒRROGA DELS ERTOS

En virtut del Decret 18/20, procedeix continuar aplicant les mesures de suspensió i reducció de jornada en aquelles empreses que, per efecte de les restriccions o «pèrdues d’activitat» derivades i incloses en el citat article 22.1 del RD 8/20 i que encara persisteixen, segueixin impossibilitades per a recuperar la seva Read more…

COM FER UN ERTE

1. Com fer un ERTE ? Una de les mesures econòmiques que s’han pres enfocades a frenar acomiadaments i respondre a l’impacte econòmic que està provocant aquesta crisi pel Covid-19, és la possibilitat que qualsevol empresa pugui iniciar un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTE). El procediment de suspensió de Read more…

La implementació técnica del Registre de la Jornada

A partir del 12-5-2019, les empreses tenen l’obligació de registrar diàriament la jornada laboral de cada treballador. En aquest article s’exposa la problemàtica que existeix per a l’aplicació del registre horari, aportant diverses solucions i exemples. Índex de continguts Obligatorietat del Registre de la Jornada. Sancions econòmiques. Regulació específica de Read more…