1. Com fer un ERTE ?

Una de les mesures econòmiques que s’han pres enfocades a frenar acomiadaments i respondre a l’impacte econòmic que està provocant aquesta crisi pel Covid-19, és la possibilitat que qualsevol empresa pugui iniciar un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTE).

El procediment de suspensió de contracte per causes de força major s’iniciarà mitjançant sol·licitud de l’empresa, acompanyada dels mitjans de prova que estimi necessari.

La causa de força major, com ja s’ha reconegut, seria la crisi provocada pel coronavirus.

El nostre Despatx compta amb experts per a iniciar un ERTE de manera immediata i amb totes les garanties i seguretat que en aquests moments necessita tota empresa.

La documentació que fa falta és la següent:
1.El primer que cal preparar és una carta de notificació per a cadascun dels treballadors que ha d’anar signada pel representant legal de l’empresa i que ha de retornar signada cada treballador.
2.Un document que acrediti que la persona que el sol·licita té la capacitat de fer el ERTE en l’empresa: l’apoderat, representant legal o administrador.
3.Les dades socials de tots els treballadors (número de seguretat social, data de naixement, salari brut, etc.).
4.si la teva empresa prefereix que sigui Everest Advocats qui iniciï i tramiti el ERTE, faria falta un escrit autoritzant la presentació telemàtica de l’Expedient. En aquest cas nosaltres us facilitaríem la carta tipus.

Una vegada presentat el ERTE, us donaríem la resposta de l’Administració (que triga entre 5 i 7 dies una vegada presentat). Immediatament rebem resposta, el nostre Advocat ERTE tramitarà aquesta resposta de manera individual per a cada treballador.

A Everest Advocats gestionem ERTEs per a tot tipus d’empreses a nivell nacional.

2. Avantatges del ERTE per a l’empresa i el treballador

Els ERTE (Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació) són una de les solucions que proposa el Govern d’Espanya en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries, per a pal·liar els efectes de l’actual crisi del COVID-19, pel fet que es tracta d’un impacte temporal.

Els ERTES causats per la crisi del coronavirus seran considerats de força major i els treballadors i treballadores tindran dret a la prestació contributiva per desocupació encara que no compleixin el requisit de cotització prèvia exigit.

A més el cobrament de la prestació no els computarà a l’efecte de cobrament posterior de la prestació per desocupació.

I amb la celebració de l’aprovació dels ERTE es redueixen els períodes de tramitació i consultes, pels quals els treballadors percebran les seves prestacions amb més agilitat.

Per a les empreses que facin un ERTE i després no acomiadin, s’exonerarà a l’empresari de l’aportació empresarial de les quotes a la Seguretat Social. Això permetrà alleujar les càrregues financeres de les empreses i recuperar l’ocupació com més aviat millor.

Per a aquells autònoms que comptin amb treballadors, han aprovat flexibilitzar l’accés a la prestació per cessament d’activitat, que a més serà compatible amb l’exoneració del pagament de quotes a la Seguretat Social i també amb acollir-se a ERTES.
En el despatx Rusiñol & Associats Consultors, som especialistes en l’àmbit tributari, fiscal, laboral auditoria, i concursal, així que per qualsevol dubte, restem a la seva disposició.
Categories: Laboral