A partir del 12-5-2019, les empreses tenen l’obligació de registrar diàriament la jornada laboral de cada treballador. En aquest article s’exposa la problemàtica que existeix per a l’aplicació del registre horari, aportant diverses solucions i exemples.

Índex de continguts

Obligatorietat del Registre de la Jornada.
Sancions econòmiques.
Regulació específica de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social.
Problemàtica en l’aplicació del registre horari.
Sintonia amb la Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals.
Implementació a través de la negociació col·lectiva o acord d’empresa.
Implementació tècnica del registre de la jornada.
7.1. Llocs de treball mòbils o itinerants.
7.2. Jornades de teletreball, sistemes “flexwork” o empleats que acudeixen a espai compartits (coworking).
7.3. Implementació del registre en jornades de treball continuades desenvolupades en un únic centre de treball o diversos centres de treball.