PRÒRROGA DELS ERTOS

En virtut del Decret 18/20, procedeix continuar aplicant les mesures de suspensió i reducció de jornada en aquelles empreses que, per efecte de les restriccions o «pèrdues d’activitat» derivades i incloses en el citat article 22.1 del RD 8/20 i que encara persisteixen, segueixin impossibilitades per a recuperar la seva Read more…

Especialistes en l’àmbit Fiscal-Tributari

El departament Fiscal-Tributari de Rusiñol & Associats Consultors, ofereix serveis d’assessorament permanent o específic en matèria tributaria nacional a empreses espanyoles i estrangeres, a grups multinacionals i, en determinats àmbits, a persones físiques. Una organització mitjana, unida a la qualitat i l’experiència de l’equip de professionals que la integren, situen Read more…

Referents en el sector agropecuari

Rusiñol Associats Consultors, som referents en el sector agropecuari a Catalunya, això implica, Indústria agró-ramadera i derivats, alhora que les nostres arrels, ens permet conèixer amb profunditat el funcionament del sector, un sector especialment diferent de la resta, i en qual és important tenir uns coneixements concrets, per poder dur Read more…